Apsley Business School London

Máš titul zo Slovenskej republiky?
Môžeš mať aj z Veľkej Británie!​

Špeciálny TOP-UP Program


MSc.

2 990,-
 • Top-up program
 • AKCIA do 30.9.2022


DBA

4 990,-
 • Top-up program
 • AKCIA do 30.9.2022

Proces prihlásenia

 • Vyplňte nižšie uvedenú prihlášku
 • Následne zašlete kópiu svojho občianského preukazu, Vášho vysokoškolského titulu a Váš diploma supplement
 • Obdržte ponuku s akceptačným listom od Apsley Business School London

Dostaneš:

 • Štipendium vo výške 500 € „Slovak marketing“ odčítané zo školného pre váš špeciálny program TOP-UP (platí len pre program MBA)
 • Medzinárodne uznávaná vyššia úroveň vzdelávania
 • Možnosť uznania ECTS kreditov za Vaše vysokoškolské štúdium, a tým postup až do výskumnej fázy štúdia - teda priamo k obhajobe záverečnej práce
 • Možnosť priameho prístupu ku odovzdaniu záverečnej práce (aj v slovenskom jazyku) počas niekoľkých týždňov vďaka uznaniu vašich europských kreditov získaných zo štúdia, ktoré ste už dokončili
 • Celý TOP-Up program bude ukončený do 2-3 týždňov od elektronického zaslania záverečnej práce

Študijné programy:

 • MBA - STRATEGIC MANAGEMENT
 • MBA - MARKETING
 • MBA - PROJECT MANAGEMENT
 • MBA - INFORMATION SECURITY MANAGEMENT
 • MBA - EDUCATION LEADERSHIP
 • MBA - TOURISM and HOSPITALITY MANAGEMENT
 • MSc. - STRATEGIC MANAGEMENT
 • MSc. - MARKETING
 • MSc. - PROJECT MANAGEMENT
 • MSc. - INFORMATION SECURITY MANAGEMENT
 • MSc. - EDUCATION LEADERSHIP
 • MSc. - TOURISM and HOSPITALITY MANAGEMENT
 • DBA - BUSINESS ADMINISTRATION

Získajte titul z britskej business školy, ktorá patrí do TOP 100 v Európe

Zo života školy


Môžete navštíviť aj náš Facebook pre viac informácií

Partneri:

Kontakt:

Partner kontakt:

Slovenská marketingová asociácia,
Pribinova 30 (Eurovea), 811 09, Bratislava
study@apsley.university
0911 242 307