Apsley Business School London

FAQ

Co znamená ten scholarship od České marketingové asociace za 1000 €?

V principu za každého studenta nástavbového programu MBA, který již má diplom ze slovenské vysoké školy a zájem o Topup program MBA asociace kompenzuje Apsley 1000 €, a tedy zájemce má tyto prostředky jako slevu z ceníkové ceny programu MBA. Tento titul Vás po zahrnutí stipendia aktuálně vyjde cca 1990 €.

Kdo se může přihlásit na Top-up program?

Každý zájemce, který má absolvovanou vysokou školu na Slovensku v různých směrech. Spolu s diplomem, zašle Diploma supplement (příloha k diplomu, na kterém byly uvedeny absolvované předměty – pokud takový nemá, umí si ho vyžádat na studijním oddělení své slovenské Alma Mater) a svůj životopis, kterým naznačí své zkušenosti s ekonomickým směrem.

Jak dlouho trvá TOP-up program a co musím udělat?

Po zaslání všech potřebných dokumentů (přihláška, scan diplomu, diploma supplement a životopis) a úhradě faktury (uvedená částka bez stipendia v podobě slevy) se student po potvrzení přihlášky a uznání dokumentů dostává do výzkumného stadia studia – má tedy možnost nahrát do systému britské byznys školy svou závěrečnou práci. Následně čeká na posudky. Pokud student dostane 2 pozitivní posudky, svou práci tímto obhájil. Pokud je některý z posudků nebo oba negativní, dostane student ještě jednu šanci v rámci programu. Pokud by ani zde neuspěl, za každý další pokus si zaplatí individuálně 250 €. Je určité% studentů, kteří neobhájili práci na první pokus, ale velmi nízké% těch, kteří by neprošli obhajobou po úpravách a předání svých prací. Pro přípravu práce má student libovolný čas od potvrzení přihlášky. Pokud byl na situaci předem připravený is kvalitně vypracovanou závěrečnou prací v ekonomické problematice, může ji nahrát velmi rychle a očekávat posudky během pár týdnů. Pouze v případě DBA je období od potvrzení přihlášky po předání práce podmíněné časem stráveným nad prací a obvykle není kratší než 3 měsíce.

Jaký je rozdíl mezi MBA, MSc a DBA?

MBA je manažerský titul obecně etablovaný v našem prostředí. DBA je jeho vyšší formou. MSc je akademický titul, který je následně možné na Slovensku s asistencí našich partnerů uznání rovnocennosti jako ekvivalent ekonomického vzdělání Ing. (Inženýr ekonomie). Tento titul Vás opravňuje se následně ucházet io vysokoškolské vzdělání 3. stupně (PhD) v ekonomických a manažerských směrech. Navíc po spolupráci České marketingové asociace a Apsley business school je díky stipendiu 1000 € velmi výhodný. Všechny tituly jsou mezinárodně uznávané a udělené britskou byznys školou a ve spolupráci s obchodní vysokou školou v EU.

Jak vypadá závěrečná práce?

Je rozdíl, zda se přihlásíte na programy MBA, MSc nebo DBA. V případě prvních dvou podle britských standardů má práce rozsahově cca 40strán a může obsahovat libovolný poměr mezi teoretickou a výzkumnou částí práce. Práce na DBA je rozsáhlejší (většina má cca 120 stran a více). Musíte projednávat ekonomickou problematiku a využít k tomu aktuální poznatky z domova a zahraničí, případně vlastní výzkum po zpracování nutného teoretického přehledu. Celá práce má být aktuální, splňovat čítačů normu. Čestně v práci prohlašujete, že práce je Vašim autorským dílem. Britská byznys škola nepoužívá žádný ověřovací systém k tomu, aby zpochybňovala Vaše čestné prohlášení a řízení.

Práci předávám v angličtině?

Díky spolupráci se Slovenskou marketingovou asociací a dalšími partnery, můžete závěrečnou práci odevzdat v angličtině, ale i češtině (či češtině) nebo v německém jazyce.

Po absolvování TOP-up programu MBA / MSc / DBA následuje promoce a kde?

Vzhledem k celosvětovému dosahu Apsley (má studentů z Británie, celé Evropy, Blízkého Východu, Afriky i Ameriky) je po úspěšném obhájení (ve formě dvou pozitivních posudků) Topup ukončený a student obdrží kurýrem diplom a certifikát, se kterým v případě MSc může dále na Slovensku uznání rovnocennosti. Pokud by měl student zájem o slavnostní promoce za extra poplatek, po sebráno více takových zájemců se stanoví termín a místo (zpravidla to bývá v některé z metropolí střední Evropy – Budapešť, Praha, Bratislava nebo Vídeň). Je to vhodný networkingový event, a tak je i často krát naplánovaný.

Co je Apsley business school?

Apsley je mladá Obchodní vysoká škola z Londýna založená v roce 2012, která se za krátký čas vypracovala mezi top 100 business schools v Evropě. Spolupracuje s různými akademickými institucemi na všech kontinentech a zaměřená je speciálně na distanční studium.      

Co je Slovenská marketingová asociace?

Je to think tank, jehož členové jsou členy akademické skupiny Evropské marketingové konfederace v Bruselu, spolupracují s více evropskými marketingovými asociacemi a celosvětově spolupracují s akademickou půdou. Tento nástavbový program připravovali s Apsley skoro 5 let a díky této spolupráci je možné závěrečné práce obhajovat ve více jazykových mutacích a v případě MSc stipendiem přispívají k velmi výhodné nabídce pro absolventy Slovenská vysokých škol.

Není potřeba fyzická obhajoba závěrečné práce?

Jak je již zmíněno v jiné odpovědi, u tohoto typu nástavbového programu se očekávají pouze již absolventi vysokých škol různého typu, a tudíž se počítá s určitými zvládnutými dovednosti. Program už jen dává prostor obhájit ekonomickou problematiku ve formě závěrečné práce. Tato je absolvovaná po 2 pozitivních hodnoceních.      

Mám při psaní závěrečné práce školitele?

Ne, Topup program a obhajoba závěrečných prací je distanční ohodnocena dvěma oponenty. Práci student vypracovává samostatně. Nicméně, pokud má student obavy o kvalitě své práce, a není si jist virtuální obhajobou (že dostane pozitivní posudky), může ji poslat v co nejdokonalejším draftu na konzultaci a bude jednorázově upozorněn na konkrétní úpravy a vylepšení. Struktura Topup programu, očekávání od studentů, kteří jsou již absolventy jiné vysoké školy a cenotvorba neumožňuje pravidelnou konzultaci.

Pokud mám doplňující otázky?

Většinu dotazů Vás prosíme směřovat na nás e-mailem, abychom následně odpovědi věděli doplňovat k těmto FAQ a automatizovat více procesy.

Pokud se chceme přihlásit jako větší skupina studentů? (5 a více)

Napište nám detaily a my Vám zašleme skupinovou nabídku.

Co když jsem absolventem Fakulty ošetřovatelství a můj přítel Strojnické fakulty – můžeme se přihlásit na Strategic management Top-up program?

Ano, zašlete nám své diplomy diploma supplement (příloha, kde jsou uvedeny absolvované předměty) a vaše životopisy. Na základě uznání kreditů vašeho původního studia (přes system ECTS – european credit transfer system) a zakceptovaní vaší případné praxe (uvedené ve vašem životopise) v ekonomicky zaměřených profesích se kvalifikujete do výzkumného stadia studia, kde přistoupíte přímo k obhajobě závěrečné práce (samozřejmě práce se širokou ekonomickou nebo manažerskou problematikou). Takto můžete absolvovat programy MBA i DBA a v případě úspěšné absolvovaného MSc. si tento titul následně můžete nechat na Slovensku uznání rovnocennosti (ekvivalent studia je inženýr ekonomie).

zpět na domovskou stránku

Máte více otázek? Napište nám.

Partneři:

Kontakt:

Partner kontakt:

Slovenská marketingová asociácia,
Pribinova 30 (Eurovea), 811 09, Bratislava
study@apsley.university
0911 242 307